Välkommen till Håsjögården
Håsjösåpan är en turnering inom såpabandy som spelas på Håsjögården varje år den tredje helgen i juli.

Håsjögården

År 2020 upphör hyresavtalet för Håsjögården som har gällt sedan 2010. I bifogad länk kan du se vilka frågor som nuvarande styrelse har och som gärna vill ha en förslag och synpunkter. Vad tycker du om vad Håsjögården ska användas till och vad tycker du ska göras?
Det behövs en viss mån av engagemang för att upprätthålla en verksamhet. Frivilliga bidrag och engagemang har gjort det möjligt att under de snart 10 åren driva verksamheten samt installera en upprustning av Håsjögården bl. a med djupborrning och installation av bergvärme vilket bidrog till en väsentlig mindre el-kostnad. Den senaste upprustningen gällde duschrummen. Läs mer här!

PIMPELTÄVLING/STÄDDAG/VALBORG

På långfredagen den 14:e äger den traditionella  pimpeltävlingen rum, i år  på SINGSJÖN.  Plats blir i Håsjöviken.
mellan 11-13. 
Städ- och röjardag för bygden den 29:e samt Valborgfirande den sista april
Mer info här!

Årsmöte

Åter dags för årsmötet som äger rum den 24:e februari 19.00 på Håsjögården!

Medlemsavgift för 2017

Inbetalning av medlemsavgift till föreningen via Bankgiro  287-7496

Obs! Ange Medlemsavgift namn och adress vid betalning. Varje inbetalad krona ökar föreningens möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Familj 150, enskild 80 kronor.

Dags kanske att skaffa ny utrustning

Dags att förnya TV:n eller kanske ytterligare en?
Läs mer under fiber!