Välkommen till Håsjögården
Håsjösåpan är en turnering inom såpabandy som spelas på Håsjögården varje år den tredje helgen i juli.

BYTE AV TELEKABEL I HÅSJÖ GAMLA SOCKEN

 Inbjudan till årsmötesförhandlingar 19-04-02 kl. 19.00 i biosalongen Kälarne. Modem och övrig utrustning kvitteras ut.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i lokalen.